Tandrensning

Når din hund har fået konstateret, at den trænger til at få renset sine tænder, booker vi en tid til tandrens.

Tandrensning

Når din hund har fået konstateret, at den trænger til at få renset sine tænder, booker vi en tid til tandrens. Inden I møder op til indlæggelsen, er det vigtigt, at hunden er fastet i 8 timer og er blevet luftet og har fået foretaget sit morgentoilette. Se gerne vores brochure ’Når din hund skal bedøves’ for mere information.

Indlæggelse:

På dagen for tandrensning indleveres din hund på klinikken til et aftalt tidspunkt fra morgenen af – oftest mellem kl. 8.00 og 8.30. Ved indlæggelsen udspørger vores personale dig om flere ting, bl.a. om hunden er fastet, om hunden får medicin, vægten på hunden, et opdateret telefonnummer så vi altid kan få fat i dig, om hunden skal have foretaget andet i forbindelse med tandrensningen og om du som ejer ønsker, at hunden skal have foretaget en blodprøve forud for narkosen. En blodprøve forud for narkosen kan afsløre eventuelle skjulte lidelser i bl.a. lever og nyrer, som ville kunne influere på sikkerheden af narkosen. Derfor er det altid en god ide at få foretaget en blodprøve forud for narkose, og særligt på syge, svage og ældre dyr. Herefter overdrages hunden til os, og du kan som ejer tage hjem igen.

Forundersøgelse og forbedøvelse:

I umiddelbar forlængelse af indlæggelsen får hunden foretaget en forundersøgelse, hvor det vurderes om hunden er frisk til dagens indgreb. Der bliver bl.a. lyttet til hjertet og hvis blodprøven er tilvalgt, bliver den taget og med det samme sat i blodprøveapparatet i vores eget laboratorie, så vi har svar kort tid efter. Såfremt der er anmærkninger på blodprøveresultatet eller vi har hørt mislyde på hjertet, bliver du ringet op.

Hvis alt er i orden, får hunden nu sin forbedøvelse. Herefter får hunden et hvil i rolige omgivelse indtil forbedøvelsen virker efter ca. 20 minutter. Nu vil hunden være afslappet og klart til at blive bedøvet.

Bedøvelsen:

Hunden vil nu få anlagt et venekateter, oftest i et forben. Herigennem giver vi hunden forskellige slags bedøvelsesmedicin, som får den til at falde i søvn. Samtidig tildeler vi ilt til hundens næse. Når hunden er faldet i søvn, får den en tubus ned i luftrøret, så vi kan sikre frie luftveje og tildele ilt og bedøvelsesgas til hunden. Herefter kobles hunden til overvågningsudstyr så vi kan monitorere vitale parametre, og hunden placeres på en varmepude og får et tæppe over sig, så den kan holde varmen under narkosen. Nu er hunden klar til selve tandrensningen.

Tandrensning og tandpolering:

Mens en veterinærsygeplejerske holder øje med narkosen og sikrer at hunden har det godt,
foretager en dyrlæge selve tandrensningen. Først renses tænderne for tandsten med en ultralydsrenser, som med højfrekvente bevægelser fjerner tandsten. Alle tandlommer undersøges og renses grundigt. Herefter foretages en fuld mundhuleundersøgelse, hvor alle fund noteres på et tandkort og føres ind i hundens journal. Hvis vi gør fund som har behov for yderligere behandling, ringer vi dig op undervejs, fortæller om fundene og hvad de har af konsekvenser for hunden, og hvad behandlingen vil være. Ofte kan vi tilbyde at foretage behandlingen med det samme og altså i samme narkose. Ved store indgreb hvor mange tænder skal ud og hvor narkosen vil blive meget lang, kan det være nødvendigt at dele indgrebet i to og foretage den opfølgende behandling et par uger efter. Du kan i telefonen også få et prisoverslag hvis du ønsker det. Herefter beslutter du som ejer, om det er noget du ønsker foretaget med det samme. Når tandrensning og eventuelle andre tandbehandlinger er færdige, bliver tænderne efterpoleret så tanden får en glat overflade, som gør at ny tandsten har sværere ved at sætte sig fast.

Opvågning og hjemsendelse:

Når tandbehandlingen er overstået, vækkes hunden af narkosen igen. Undervejs i opvågningen overvåges hunden, og når den er vågen nok til at blive koblet fra overvågningsudstyret og iltmaskinen, får hunden lov til at sove resten af narkosen ud af kroppen i vores afdeling for indlagte dyr. Når hunden er vågnet godt op af narkosen igen, ringer vi til dig og fortæller at indgrebet er overstået og at hunden er klar til at gå hjem, og vi aftaler et afhentningstidspunkt. Ingen hunde bliver sendt hjem inden de selv kan gå.

Når du henter hunden, får du information om hvordan indgrebet er gået, hvilke tænder der havde behov for yderligere behandling, hvilke tænder der fremover skal være et fokusområde, samt vejledning i tandbørstning og eventuel medicinering. Derudover får du også et hjemgangsbrev, hvor vejledningen også står beskrevet. Når I kommer hjem, er det vigtigt at sikre at hunden er i lune og rolige omgivelser, da den fortsat vil være træt efter narkosen. Tilbyd gerne lidt vand og foder. Dagen efter indgrebet skal hunden være sig selv igen.