Info fra dyrlægen

Udenfor normal åbningstid omstilles telefonen til vagthavende dyrehospital.

Receptpligtig medicin til kæledyr

Udlevering af receptpligtige lægemidler kræver at et dyr er undersøgt, eller at dyrlægen har indgående kendskab til dyret eller lidelsen og at udleveringen sker efter en dyrlægefaglig vurdering. (Dette fremgår af Dyrlægeloven s. Bekendtgørelsen af lov om dyrlæger, om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr: kapitel 4 §12 og kapitel 8, §33.). Tiden mellem de receptpligtige undersøgelser varierer fra tre til tolv måneder alt efter hvilken lidelse der er tale om.

Udlevering af antibiotika og andre receptpligtige lægemidler

Antibiotikaresistens er et problem og antibiotika skal derfor bruges med omtanke. Både humant og veterinært er der problemer med multiresistente bakteriestammer. Disse bakterier er næsten umulige at bekæmpe og det kan i yderste konsekvens betyde at behandlingen er resultatløs og dyret dør.

Reglerne på dette område er altså til for at beskytte os selv, vores dyr og miljøet.
Antibiotika er receptpligtig medicin, vi udleverer derfor IKKE antibiotika før vi har undersøgt dit dyr og fundet det nødvendigt.

Udlevering af receptpligtige antiparasitære midler

Visse antiparasitære lægemidler, midler mod flåter, lopper og orm, er receptpligtige. Disse lægemidler er også underlagt en restriktiv udleveringspolitik (jf. ovenstående §§). Der er som ved antibiotika ligeledes fundet resistens mod visse antiparasitære midler.

Vi udleverer derfor IKKE receptpligtige antiparasitære midler med mindre vi har set dyret indenfor 1 år.

Har vi ikke set dit kæledyr indenfor det sidste år, har du mulighed for at bestille en konsultation i forbindelse med udlevering af loppe og flåt medicin. Denne er billigere end en almindelig konsultation (i skrivende stund 155,75 kr. inkl. moms.)

Myndighederne fører kontrol med dyrlægers medicinudlevering og overtrædelse af reglerne medfører bøder af anseelig størrelse. Dyrlægen kan i yderste konsekvens fået frataget sin autorisation.

 

Når dit dyr skal bedøves

Læs vores “Bedøvelse brochure” her